Home / پارسیان / آیتک آژنگ متخصص آموزش کودکان چند زبانی

آیتک آژنگ متخصص آموزش کودکان چند زبانی

Ajangzad

دکتر آیتک آژنگزاد متولد لندن ولی بزرگ شده و تحصیلکرده در تهران می باشد. پس از اتمام تحصیلات در رشته نقاشی و گرافیک از دانشگاه هنر در تهران ٬ به نیویورک مهاجرت می کند و دکترای خود را در دانشگاه کلمبیا در رشته موزیک و آموزش توسط موزیک را بپایان می رساند.

 بمنظور یاری کردن و کمک به تحصیل کودکانی که دارای چند فرهنگ هستند٬  آژنگزاد تصمیم به تاسیس «یکی بود یکی نبود» می گیرد که هماکنون در سه ایالت نیویورک٬ کانکتیکات٬ و ویرجینیا اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی برای کودکان زیر ده سال می نماید.

[learn_more caption=”بیشتر در مورد خانم آژنگزاد” state=”open”] مصاحبه با بی بی سی

گفتگو با صدای آمریکا[/learn_more]

مصاحبه با بی بی سی

About netpersian

Check Also

غار لوری

عظمت و شاهکار طبیعت در ساخت سنگها و قندیلها را می توان در غار لوری …

Leave a Reply

Your email address will not be published.