Home / گوناگون / شانزدهم ژانویه٬ روز آزادی باورها

شانزدهم ژانویه٬ روز آزادی باورها

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

زمانیکه کورش از آزادی باور سخن می راند٬‌ بشر هنوز به آن درایت نرسیده بود که عمق این تفکر را درک کند که دوست داشتن همسایه اش و یا دگر اندیشان ٬ چقدر شآن و منزلت بالا می خواهد. اگر چه همفکران آنروز کورش شاید انگشت شمار بوده اند ولی با گذشت زمان و ریشه گرفتن باورهای صلح طلب در جامعه ها٬ این تفکر جای خود را در بین آدمیان باز کرد که به دیگران و باورهای آنان احترام گذاشته و حتی آنها را دوست داشته باشند.

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

 براساس مصوبۀ ویرجینیا که به وسیلۀ تاماس جفرسن نگارش یافت و با کمک جیمز مدیسن از تصویب مجلس قانونگذاری ویرجینیا گذشت، گفته شده است که “خداوند متعال فکر را آزاد آفریده است” و “تمامی انسانها برای ابراز عقیدۀ … خود درزمینۀ مذهب آزاد هستند.” سالها بعد این مصوبه بعنوان الگوبرای اعلامیۀ حقوق بکار گرفته شد.
در سال ۲۰۱۳ رئیس جمهور آمریکا٬ اوباما ٬ روز ۱۶ ژانویه را رسما بعنوان روز آزادی مذهب اعلام داشت
روز آزادی مذاهب را گرامی میداریم 

About netpersian

Check Also

داستان سیب

ﺳﯿﺐ که ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺭﺳﯿﺪ ٬ ﺷﺪ شیطون ﺑﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ٬ ﺷﺪ ﮐﺸﻒ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.