Home / ایران / اماکن مقدس یهودیان در ایران

اماکن مقدس یهودیان در ایران

 یهودیان برای قرنها در سرزمین پارس زندگی کرده و آنرا وطن خود محسوب می نموده اند. قبرها و زیارتگاههای معروف مانند دانیال٬ حبقوق٬ استر٬ و مردخای از مهمترین آنهاست که بعنوان آثارباستانی نیز برسمیت شناخته شده است. در کنار آنها٬‌هر کجا جمعیت  زیادی از یهودیان زیست می کردند٬ به طبع حضور آنها ٬ آثار دیگری هم در طی زمان بوجود آمده است. در اینجا نمونه هائی از مکانهای عبادی در شهرهای مختلف ایران دیده می شود. با اینکه جمعیت زیادی از یهودیان به کشورهای دیگر از جمله به اسرائیل مهاجرت نموده اند٬‌ یادگارهای زیادی از آنها در این سرزمین همچنان باقی است.   از آنجمله است که همه ساله مردم زیادی برای عبادت بدانجا میروند

About netpersian

Check Also

غذا در رستورانهای ایران

گلاره کیازند سفری به ایران دارد تا نمائی از غذا ها و تنقلات را به …

Leave a Reply

Your email address will not be published.