Home / پارسیان / نوروز

نوروز

نوروز ٬ یادگاری کهن با بهاری نو

حقیقت نوروز و آغاز بهار٬ حادثه ای نبوده که در طی زمان با جنگها٬‌حکومتها٬ و باورها تخریب گردد٬ زیرا که متعلق به انسان است. این یادگارهمیشه سبز٬ طراوت و زیبائی اش در هر عصری معنای واقعی خود را با خود بر دلها می کارد.

نورزتان مبارک و ایامتان پر ثمر باد!


جشنهای نوروزی در واشنگتن

About netpersian

Check Also

برنامه های نوروزی در واشنگتن

برنامه های نوروزی در نقاط مختلف واشنگتن بزرگ ٬ طبق رسم همه ساله برگزار می …

Leave a Reply

Your email address will not be published.