Home / Tag Archives: انسان

Tag Archives: انسان

شانزدهم ژانویه٬ روز آزادی باورها

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست زمانیکه کورش از آزادی باور سخن می راند٬‌ بشر هنوز به آن درایت نرسیده بود که عمق این تفکر را درک کند که دوست داشتن همسایه اش و یا دگر اندیشان ٬ چقدر شآن و منزلت بالا می خواهد. اگر چه همفکران …

Read More »