Home / Tag Archives: دندان

Tag Archives: دندان

روغن نارگیل بهتر از خمیردندان

براساس مطالعات انستیتو اتلون در ایرلند روغن نارگیل بعنوان بهترین عنصر برای شستشوی دندان و حتی آسیب های دندانی تشخیص داده است. این مطالعه نشان داده است که روغن نارگیل به باکتریهائی که منجر به پوسیدگی دندان می شود حمله می کند و مانع از خسارت رساندن به دندان می شود. …

Read More »