Home / Tag Archives: شنندعا

Tag Archives: شنندعا

غار لوری

عظمت و شاهکار طبیعت در ساخت سنگها و قندیلها را می توان در غار لوری در منطقه شنندعا دید. این غار زیبا٬ حاصل کار چندین میلیون ساله طبیعت است که برایمان به ارمغان آورده است. بازدید ازآن برای همگان در طول سال  میسر می باشد. در کنار این غار٬ موزه …

Read More »

پارک ملی شنندعا

دیدن پارک ملی شنندعا برای همه فصول زیباست. در هرفصل زیبائیهای خاص خود را دارد. این پارک  حدود ۱۰۵ مایل طول دارد که از چهار مسیر می توان بآن وارد شد. فاصله منطقه واشنگتن تا بلندیهای این پارک٬‌حدود یکساعت رانندگی است. برغم زیبائیهای طبیعی آن٬ امکانات متفاوتی برای خرید٬ نشستن٬ …

Read More »

رودخانه شنندعا

 رودخانه شنندعا یکی از مهمترین جاذبه ها٬ مناطق دیدنی٬  و تفریحی واشنگتن می باشدکه در فاصله ۷۵ مایلی آن قراردارد.  این رودخانه علاوه  بر زیبائی های طبیعی خود قابل قایق سواری می باشد

Read More »